Trailer z Noci divadel 2020: Divadlo tu bylo, bude a je (i v pandemii)

Noc divadel přináší u příležitosti Světového dne divadla 27. března krátké ohlédnutí za loňským mimořádným ročníkem tohoto největšího svátku divadla v České republice.

28. 3. 2021

Noc divadel přináší u příležitosti Světového dne divadla 27. března krátké ohlédnutí za loňským mimořádným ročníkem tohoto největšího svátku divadla v České republice.

Kodex udržitelnosti Noci divadel v ČR: Od divadelní kultury ke kultuře v divadle

Mezinárodní projekt Evropská noc divadel probíhá vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Divadla otevírají své prostory a nejen večer, ale často během celého dne nabízejí různorodý program: prohlídky zákulisí a další interaktivní programy pro děti i pro dospělé,

19. 3. 2021

Mezinárodní projekt Evropská noc divadel probíhá vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Divadla otevírají své prostory a nejen večer, ale často během celého dne nabízejí různorodý program: prohlídky zákulisí a další interaktivní programy pro děti i pro dospělé, autorská čtení, výtvarné, herecké, taneční a jiné dílny, debaty, koncerty, bojovky a další hry, projekce filmů a inscenací, speciálně upravená představení a  mnoho dalších nejen divadelních zážitků. Koordinátorem Noci divadel  v České republice je od roku 2013 Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Každý rok se tohoto svátku divadla účastní okolo 40 000 návštěvníků a do projektu se obvykle zapojuje kolem 130 divadel a kulturních organizací.

Pro jednotlivé ročníky Noci divadel volí IDU společně se zapojenými divadly společná témata.  V roce 2020 se podtitulem Noci divadel stalo motto Divadlo a udr-život-elnost. Noc divadel tak reagovala na zvyšující se citlivost a povědomí o potřebě zavedení udržitelných postupů mezi českými kulturními organizacemi i jednotlivými umělci. Pandemická krize, která posléze tvrdě dolehla právě na oblast živého umění, téma udr-život-elnosti ještě umocnila.

Noc divadel v ČR je otevřená a inkluzivní, a takovou ji chceme zachovat i do budoucna. Umělecká tvorba a společnost obecně se v České republice zakládá na úctě k lidským právům a svobodám a k demokratický principům našeho právního státu. Těmito principy se řídí také Noc divadel v ČR. Zapojená divadla a kulturní organizace mají svobodu se do Noci divadel  přihlásit a zapojit se se svým unikátním programem. Svoboda je však nerozlučně spjata také s odpovědností, a proto tímto kodexem Noci divadel v ČR chceme nabídnout také soubor hodnot a doporučení, které bychom rádi sdíleli nejen s divadly a kulturními organizacemi zapojenými do Noci divadel, ale také s jejími diváky a návštěvníky a dalšími organizacemi i jedinci působícími v sektoru kultury. 

Udržitelnost, v našem případě udr-život-elnost, je založena na třech základních pilířích: sociálním, ekonomickém a environmentálním. Všechny tři jsou přítomny i v divadelním, potažmo uměleckém prostředí a my vnímáme jako naši morální odpovědnost k nám samým i k budoucím generacím  rozvíjet je a udržovat je zdravé a vyvážené. Proto uvítáme, když spolu s námi přijmete chování v následujících oblastech za své. 

LIDÉ
Tým, publikum a komunikace
Přejeme si, aby lidé, s kterými spolupracujeme, cítili, že mají svobodu se nejen vyjadřovat, ale také přicházet s vlastními nápady a že jejich chování a zvyky dle principů trvalé udržitelnosti aplikované “doma” mohou ovlivnit i chod celé organizace. Ta se může jejich chováním inspirovat a přímo jej zohlednit a rozvíjet ve svém fungování.
Divadlo je jako umělecký druh založené na přímé komunikaci mezi tvůrci a diváky. Cítíme proto potřebu rozvíjet otevřený dialog o důležitých problémech současné společnosti, mezi něž přednostně patří dopad lidského chování na životní prostředí a společenské zodpovědnosti  divadelních organizací, ale také publika. Otevíráme nejrůznější komunikační kanály, které mohou publiku i nám samotným pomoci pochopit, jak minimalizovat dopady našeho chování na životní prostředí.

MÍSTO
Naše budova
Chceme zlepšit hospodárnost provozu našich prostor. A to jak budov, kde působíme, tak míst, kam s našimi aktivitami zavítáme. Zaměřujeme se na spotřebu energií, surovin a vody, předcházíme tvorbě odpadu a snižujeme naši uhlíkovou stopu. Naším cílem je tyto oblasti monitorovat, vyhodnocovat a snižovat jejich dopad na životní prostředí.

Doprava
Považujeme mobilitu za důležitou, a to nejen po ČR, ale i po světě. Aktivně však vyhodnocujeme dopady mobility spojené s činností naší organizace na životní prostředí. Chceme se zaměřit na efektivitu a na snižování uhlíkové stopy mobility našich kolegů a kolegyň, ale také našeho publika. 

PRODUKCE
Výroba
Spolupracujeme se všemi složkami produkčního týmu a výroby a společně  promýšlíme každý krok procesu produkce a výroby spojené s inscenací/projektem tak, abychom snížili dopad na životní prostředí. O to, co se naučíme, se dělíme s kolegy a kolegyněmi v oblasti scénických umění a podporujeme výměnu informací, nápadů a příležitostí ke spolupráci.

Umělecký program
Naše pozornost věnovaná udržitelnosti a ekologii nemusí naši dramaturgii proměnit od základů. Jsme však otevřeni novým tématům i formátům, které se v našem programu mohou objevit a které přispívají k diskusi, zvyšování citlivosti a hledání řešení ve vztahu k existenčním výzvám současné civilizace.  

Praktické kroky a doporučení

Určení oblastí a priorit, kterým se chce divadlo v rámci udržitelnosti věnovat.

Zmapování vlastní struktury a fungování, svých potřeb, přání a možností.

Sestavení obecného rámce výše zmíněných priorit a stanovení konkrétních cílů.

Vytvoření praktického plánu, jak cílů dosáhnout včetně rozdělení a zajištění úkolů, vymezení odpovědnosti a pravomocí a stanovení termínů.

Plán na monitorování, vyhodnocování a integraci přijatých principů udržitelnosti do vlastní činnosti.

Noc divadel v ČR tyto aktivity svých účastníků podporuje formou:
– přednášek a workshopů pro divadla a kulturní organizace zapojených do Noci divadel,

-iniciace a vedení dialogu o problematice spojené s udržitelným chováním s divadelním publikem a veřejností,

-sdílením informací a nejnovějších poznatků z této oblasti.

Důležité informační portály
Julie’s Bycicle

Creative Carbon Scotland

The Centre for Sustainable Practice in the Arts

Broadway Green Alliance

Arts Council England
Theatre Forum Ireland
Iniciativa Climate Neutral

Programy a nástroje pro divadla a kulturní organizace

https://juliesbicycle.com/category/act/

https://uhlikovastopa.cz/kalkulacka​​


Creative Green Certification

ISO 20121 – Sustainable events
ISO 14001:2015 – Environmental management systems

Ukázky env. politik divadel, festivalů a uměleckých institucích
Národní divadlo – Londýn, UK
Glyndenbourne Opera – UK –  Env. politika, environmentální aktivity
Royal Court Theatre – UK
Simple 8 – UK

Sydney Opera House – Austrálie – env. politika a akční plán, globální cíle udržitelnosti Spojených národů

Edinburgh International Festival
Festival Avignon

Muzea a galerie v Leedsu
National Museum Directors‘ Council

EU
European Green Deal
Spojené národy – 17 cílů udržitelného rozvoje
Zpráva – Kultura a cíle udržitelného rozvoje Spojených národů: výzvy a příležitosti

Env. politika – Fond na podporu umenia – Slovensko

Green mobility Guide – A Guide to environmentally sustainable mobility for performing arts

Zajímavé organizace a odkazy v ČR

https://ci2.co.cz/cs

https://www.cyrkl.com/cs/

http://uspornedivadlo.cz/

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/doprovodne-programy-nd-greater-videa

Příklady dobré praxe v Institutu umění – Divadelním ústavu (IDU)

Výsledky dotazníkového šetření Divadlo a životní prostředí

Principy udržitelné mobility v programu Go and See
Podcast Suflér – o kalkulaci uhlíkové stopy v IDU realizované společností CI2

Platforma Kultura pro budoucnost

Publikace nebo doporučená četba:
Ecological Intelligence – Daniel Goleman
Cradle to Cradle – Michael Braungart

A Practical Guide to Greener Theatre: Introduce Sustainability Into Your Productions – Ellen E. Jones

Udržitelné divadlo – Michaela Rýgrová

Devátý ročník Noc divadel proběhne 20. 11. 2021

Noc divadel má za sebou osmý ročník, který proběhl poprvé v online podobě. Děkujeme všem, kteří společně s námi oslavili tento divadelní svátek. Další ročník Noci divadel se uskuteční již tradičně třetí listopadovou sobotu, která letos připadá na 20. 11.

28. 1. 2021

Noc divadel má za sebou osmý ročník, který proběhl poprvé v online podobě. Děkujeme všem, kteří společně s námi oslavili tento divadelní svátek. Další ročník Noci divadel se uskuteční již tradičně třetí listopadovou sobotu, která letos připadá na 20. 11. 2021. Více informací najdete brzy na webových stránkách www.nocdivadel.cz.

Online program v roce 2020 přilákal vyšší počet návštěvníků než minulé ročníky. Odhad podle dosavadních hlášení z divadel napovídá, že účast byla více než 55 000 diváků, nicméně zatím zpracováváme přesná data o tom, jakou pozornost programu věnovali a další statistické údaje. Pozitivním dopadem online programu bylo to, že zpřístupnil tuto akci novým diváckým skupinám a v nějaké podobě pravděpodobně zůstane součástí Noci divadel i nadále. Avšak pevně věříme, že publikum bude v příštím ročníku mít možnost  prožít tento mimořádný divadelní svátek opět hlavně naživo,“ říká za organizátory Martina Pecková Černá z Institutu umění – Divadelního ústavu, který akci už od roku 2013 koordinuje.

Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který v roce 2008 odstartovala chorvatská Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. V loňskem roce se Noci divadel v ČR zúčastnilo na 40 tisíc návštěvníků a zapojilo 109 kulturních institucí ze 30 měst. V Praze program připravilo celkem 52 divadel a souborů. Noc divadel v ČR je tak největším projektem v rámci European Theatre Night.

Facebook: www.fb.com/nocdivadel

Správné odpovědi kvízů

Tipovali jste v našich kvízech? Tady přinášíme správné výsledky.

21. 11. 2020

Fotokvíz POZNÁTE JE?

Fotokvíz naleznete ZDE

1 – Ladislav  ŽUPANIČ
2 – Jaroslav  MOUČKA
3 – Jan  TŘÍSKA
4 – František  NĚMEC
5 – Petr  ČEPEK
6 – Ladislav  FREJ
7 – Jiří  ADAMÍRA
8 – Josef  VINKLÁŘ
9 – Vladimír  BRABEC
10 – Jiří  HRZÁN
11 – Josef  SOMR
12 – Jiří  ZAHAJSKÝ
13 – Josef  VĚTROVEC
14 – Jiřina JIRÁSKOVÁ
15 – Jana BREJCHOVÁ
16 – Jiřina  ŠEJBALOVÁ
17 – Dana  MEDŘICKÁ
18 – Míla  MYSLÍKOVÁ
19 – Iva JANŽUROVÁ
20 – Jana  HLAVÁČOVÁ
21 – Jana  DÍTĚTOVÁ
22 – Slávka  BUDÍNOVÁ
23 – Milena  DVORSKÁ
24 – Marie  DRAHOKOUPILOVÁ
25 – Blažena  HOLIŠOVÁ 
26 – SOŇA ČERVENÁ

Kvíz Znáte dobře divadla, která se účastní dnešní Noci divadel?

Kvíz naleznete ZDE

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře se jmenuje podle
b. skladatele

První inscenace Nahého divadla v Rožnově pod Radhoštěm se jmenovala
c. Sedm svědků

DISK je divadlem
b. Divadelní fakulty AMU, je to studentské divadlo

Divadlo Continuo sídlí v obci
a. Malovice

Pro Divadlo Spejbla a Hurvínka loutku psa Žeryka vytvořil
a. Josef Skupa

Švandovo divadlo bylo pojmenováno podle
b. principála Pavla Švandy ze Semčic

Divadlo Kámen uvádí inscenaci Poříčská madona, jejíž text byl inspirován
c. románem Jáchyma Topola Citlivý člověk

V Divadle Tramtarie můžete navštívit představení hry Madisonské cesty, které Vás zavede
b. do Madisonu

Divadlo Orfeus Orfeus principála Radima Vašinky je podle svého umístnění divadlo
b. krytové

Divadlo pracujících měli před sametovou revolucí
c. v Mostě i v Gottwaldově

Vědomostní kvíz na divadelní slang

Kvíz naleznete ZDE

Kdo nebo co je hund?
c. paruka

Palma označuje
b. výpadek textu při hře

Doplňte divadelní pořekadlo „Nemocný herec…“
c. hraje, dokud neumře

Komu říkají herci „Breptej, čerte nebo Breptej, potvoro!“
c. jeden druhému pro štěstí 

Kde je v divadle bidýlko?
c. vysoko nad hledištěm, jsou to místa na stání

Kdo nebo co je čurda?
b. malá role​

Kdo nebo co je kandrdas?
a. začínající herec

Kdo nebo co je tělka?
c. líčidlo pleťové barvy

Kdo nebo co je boďák?
a. bodový scénář

Kdo nebo co je dřevo?
a. netalentovaný herec

Kvíz pro děti

Kvíz naleznete ZDE

Z které divadelní hry pochází česká národní hymna
b. Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka

Kterou operu nesložil Bedřich Smetana?
b. Rusalka

Jak se říkalo historicky prvnímu divadlu, ve kterém se hrálo česky? 
a. Bouda

Mezi kolika princeznami si musel vybrat kuchař Jiřík v pohádce Zlatovláska?
b. mezi dvanácti

Kolik prstových  loutek si můžeš natáhnout na jednu ruku?
b. pět

Jak se jmenuje nejslavnější česká loutka psa?
b. Žeryk

O jaký strom se vede spor ve hře Aloise Jiráska Lucerna?
c. o lípu

Ve hře Williama Shakespeara byla partnerkou Romea
c. Julie

Kdo je a co dělá v divadle nápověda?
c. ukrytý člověk, který pomáhá hercům sledovat text

Co dělá v divadle uvaděč?
c. pomůže Ti najít správné sedadlo

Sledujte online pásmo Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den)

Živý telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den) organizovaný Institutem umění – Divadelním ústavem bude probíhat v sobotu 21. 11. od 13 do 21 hodin v rámci osmého ročníku Noci divadel.

Komponované osmihodinové pásmo složené z živých vstupů i předtočených záznamů propojí 28 divadel z 9 měst. Sledovat jej můžete na YouTube kanálu IDU nebo Facebookovém profilu Noci divadel.

Během odpoledne a večera se mohou diváci těšit na rozhovory s umělci, virtuální návštěvy výstav, interaktivní prohlídky divadelního zákulisí, hry, soutěžní kvíz, ochutnávky z inscenací i návštěvy divadelních zkoušek, debaty i dramaturgické úvody, podcast pro dospělé i pohádku a dílnu pro děti. Ve vysílání budou také uvedeny programové tipy dalších divadel zapojených do letošní Noci divadel, takže si diváci budou mít opravdu z čeho vybírat,” říká Martina Pecková Černá z IDU. Moderování pásma si vzala na starost trojice Ondřej Cihlář, Kateřina Císařová a Sára Affašová.

Do virtuálního telemostu se zapojí Divadlo Říše loutek, Divadlo Drak, Loutky bez hranic, Divadlo Bez zábradlí, Chemické divadlo, RockOpera Praha, PONEC – divadlo pro tanec, Divadlo D21, Divadlo Orfeus, Studio ALTA, Moravské divadlo Olomouc, KD Mlejn, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadlo Alfa, Divadlo v Dlouhé, Národní divadlo Praha, Komorní scéna Aréna, Švandovo divadlo na Smíchově, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Kámen, Kulturní zařízení Valašské Meziříčí, Městské divadlo Zlín, Divadlo Tramtárie, Divadlo DISK, Divadlo MeetFactory, Divadlo Lampion a Institut umění – Divadelní ústav.

Online pásmo Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den): 21. listopadu od 13 do 21h 

YouTube: https://youtu.be/tyDqNgF5BMA
Facebook: https://fb.me/e/cyJJNlEHE
Webové stránky: www.nocdivadel.cz

PROGRAM

13:00-13:15
Zahájení telemostu Noci divadel: co bylo, co bude a co je & pozdrav ředitelky Institutu umění – Divadelního ústavu
Pavla Petrová, Martina Pecková Černá a Ondřej Cihlář

13:15-13:35
20 minut s českým scénografem světového jména Josefem Svobodou, jehož 100. výročí narození si letos připomínáme
Oddělení sbírek a archivu (Institut umění – Divadelní ústav),  obecně prospěšná společnost Josef Svoboda a Galerie středočeského kraje, hovoří Helena Albertová, Rufina Bazalova, Jana Jansová, Jakub Hejna, Karina Kubišová

13:35-13:40
Co je nového mezi loutkáři: o mezinárodní nevládní loutkářské unii UNIMA a festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem
Michal Drtina

13:40 – 13:50
Krátký film z Říše loutek

13:50-14:10
Star Wars, děti a divadlo: předávání ocenění pro významnou osobnost českého divadla pro děti a mládež
Natálie Preslová a zástupci Asociace divadla pro děti a mládež ASSITEJ

14:10-14:25
Na návštěvě v Divadle Drak: rozhovor s ředitelem Tomášem Jarkovským a ukázky z aktivit divadla

14:25-14:35
Dílna pro děti Divadla Lampion: Jak si snadno a rychle můžete doma vyrobit loutkové divadlo
Bára Voldrábová

14:35-14:40
Dílna pro děti souboru Loutky bez hranic: Nejkratší Červená Karkulka v nejmenším loutkovém divadle
Dora Bouzková

14:40-15:05
Na návštěvě v Divadle Bez zábradlí: rozhovor s Karlem Heřmánkem a Radkem Balašem & ukázky z inscenací divadla

15:05-15:15
Na návštěvě v Divadle Tramtarie Olomouc: rozhovor s uměleckým šéfem Vladislavem Kracíkem a jeden díl seriálu „Život obyčejného Nindži“

15:15-15:30
Na návštěvě v divadle pro tanec PONEC: virtuální prohlídka divadla s náměsíčnými sny osvětlovače, parkurem ve sklepě a duchem divadla

15:30-15:40
Na návštěvě v Divadle D21: rozhovor s uměleckým šéfem Jakubem Šmídem a ukázka z nově připravované inscenace „Spalovač mrtvol“

15:40-15:41
Pozdrav divákům Noci divadel z pražského Divadla Orfeus

15:43-15:46
Pozdrav divákům Noci divadel principála Žižkovského divadla Járy Cimrmana Zdeňka Svěráka

15:48-15:52
Na návštěvě v RockOpeře Praha: rozhovor s ředitelkou Pavlou Forest o inscenacích a projektech divadla

15:53-16:05
Na návštěvě v Moravském divadle Olomouc: rozhovor s ředitelem divadla Davidem Gernešem a virtuální prohlídka zákulisí

16:05-16:20
S KD Mlejn ve vzduchu: videozáznam z kamery umístěné na hlavě artistky Elišky Brtnické z performance „Hang Out“ a rozhovor s ředitelkou Dášou Bednárikovou

16:20-16:25
Na návštěvě v Hudebním divadle Karlín a pozvánka na prohlídky divadla s produkčním divadla Janem Křehlou

16:25-16:35
Na návštěvě v Divadle Bolka Polívky: rozhovor s režisérkou Zojou Mikotovou a hercem Miroslavem Sýkorou & ukázka z inscenace „Aby se děti divily“

16:35-16:45
Virtuální prohlídka Divadla Oskara Nedbala Tábor a rozhovor s ředitelkou divadla Lindou Rybákovou a kurátorem Jurajem Horváthem

16:45-16:54
Ekologie a provoz kulturních center: rozhovor s moderátorem Jiřím Šimkem a pozvánka na diskusi v pražském Studiu Alta

16:54-17:09
Dílna pro děti divadla Alfa: „Jak se hraje loutkové divadlo“ & ukázka z živě streamovaného představení „Pohádky ovčí babičky“

17:10-17:20
Na návštěvě v pražském Divadle v Dlouhé: rozhovor s hercem a režisérem Ondřejem Rychlým & pozvánka na virtuální prohlídku divadla

17:21-17:26
Záznam ze života herce uvězněného v Divadle Na Zábradlí

17:30-17:45
Národní divadlo a udr-život-elnost: rozhovor a ukázky ekologických opatření držitele plakety evropského programu GreenLight
Lenka Hubáčková

17:45-17:54
Hudební intermezzo „Na kořen“
Tomáš Žižka

17:55-18:10
Příspěvek ostravského divadla Komorní scéna Aréna k celosvětové divadelní události „Insulted. Belarus(sia) Worldwide Reading Project“ a rozhovor s autory

18:10-18:31
Na návštěvě Švandova divadlo na Smíchově: rozhovor s uměleckým šéfem Martinem Františákem a dokument o přípravě inscenace „Popírači klimatických změn“

18:35-18:50
Na návštěvě v pražském Divadle Kámen: rozhovor s režisérem P. O. Macháčkem a ukázky z inscenací „Poříčská madona“ a „S Citem“

18:55-19:20
Na návštěvě v Kulturním zařízení Valašské Meziříčí M-Klub: rozhovor s dramaturgem divadla Markem Barošem & „Pohádka ze skládky“

19:20-19:23
Jak letos vypadá Noc divadel v Evropě
Martina Pecková Černá

19:23-19:40
Jak se buduje paměť českého divadla v Divadelním ústavu: ukázky z projektu orální historie Informačně-dokumentačního oddělení a přednáška „Opavské fiasko španělské taneční hvězdy Pepity de Oliva“ Klára Škrobánkové z Kabinetu českého divadla

19:40-19:45
Na návštěvě v pražském Chemickém divadle: medailonek z natáčení inscenace „Gomora Ekocida“

19:50-20:10
Na návštěvě v Divadle DISK: rozhovor s ředitelkou divadla Terezou Sochovou, virtuální prohlídka divadla & online koncert kapely „DOTmy“

20:12-20:22
Na návštěvě v Městském divadle Zlín: rozhovor s ředitelem divadla Petrem Michálkem a úryvek z audio-hry  běloruského autora Andreje Kurejčika „Uražení“

20:24-20:34
Na návštěvě největší události světové scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale: rozhovor umělecké ředitelky PQ Markéty Fantové, scénografa Dragana Stojčevského a dramaturga Matěje Samce o díle scénografky Ivy Němcové a publikaci o sekci „Fragmenty“ loňské výstavy

20:35-21:00
Podcast na dobrou noc (divadel) z MeetFactory: „Drama ve zvuku. Serotonin jako rozhlasový seriál“

Vědomostní kvíz o divadlech zapojených do letošního livestreamu Noci divadel

Správné odpovědi zveřejníme kolem 18. hodiny na webu a Facebooku Noci divadel.

20. 11. 2020

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře se jmenuje podle

a) herce
b) skladatele
c) husitského vojevůdce

První inscenace Nahého divadla v Rožnově pod Radhoštěm se jmenovala

a) Sedm striptérek
b) Sedm exhibicionistů
c) Sedm svědků

DISK je divadlem

a) Českého atletického svazu, sekce hod diskem
b) Divadelní fakulty AMU, je to studentské divadlo
c) členů odborové organizace výrobců diskových brzd

Divadlo Continuo sídlí v obci

a) Malovice
b) Malenovice
c) Malhostice

Pro Divadlo Spejbla a Hurvínka loutku psa Žeryka vytvořil

a) Josef Skupa
b) Jiří Trnka
c) Josef Spejbl

Švandovo divadlo bylo pojmenováno podle

a) mistra Rudolfa Švandy, jehož kovárna stávala na místě nynějšího divadla
b) principála Pavla Švandy ze Semčic
c) Švandy Dudáka ze hry Strakonický dudák

Divadlo Kámen uvádí inscenaci Poříčská madona, jejíž text byl inspirován

a) písní Na Poříčí dítě křičí
b) archeologickými vykopávkami v ulici Na Poříčí
c) románem Jáchyma Topola Citlivý člověk

V Divadle Tramtarie můžete navštívit představení hry Madisonské cesty, které Vás zavede

a. do Prčic
b. do Madisonu
c. do Tramtárie

Divadlo Orfeus Orfeus principála Radima Vašinky je podle svého umístnění divadlo

a.           bytové
b.           krytové
c.           klecové

Divadlo pracujících měli před sametovou revolucí

a.           v Gottwalově
b.           v Mostě
c.           v Mostě i v Gottwaldově

Vědomostní kvíz na divadelní slang

Správné odpovědi zveřejníme kolem 18. hodiny na webu a Facebooku Noci divadel.

Kdo nebo co je hund?

a. štětec na líčení obličeje
b. neoblíbený kolega
c. paruka

Palma označuje

a. kloktadlo na hlasivky
b. výpadek textu při hře
c. vysoká herečka

Doplňte divadelní pořekadlo „Nemocný herec…“

a. kulatý čtverec
b. zábavy konec
c. hraje, dokud neumře

Komu říkají herci „Breptej, čerte nebo Breptej, potvoro!“

a. svéhlavé nápovědce 
b. sklerotickému kolegovi
c. jeden druhému pro štěstí 

Kde je v divadle bidýlko?

a. na jevišti, protože je to rekvizita
b. v portále, sedí na něm nápovědka
c. vysoko nad hledištěm, jsou to místa na stání

Kdo nebo co je čurda?

a. role záporné postavy
b. malá role
c. rekvizita představující jídlo

Kdo nebo co je kandrdas?

a. začínající herec
b. část techniky nad jevištěm
c. neúspěšná inscenace, propadák

Kdo nebo co je tělka?

a. obtloustlá kolegyně
b. trikot tělové barvy
c. líčidlo pleťové barvy

Kdo nebo co je boďák?

a. bodový scénář
b. bodový reflektor
c. herec, který boduje u divaček

Kdo nebo co je dřevo?

a. netalentovaný herec
b. pódium
c. loutka

Vědomostní kvíz pro děti

Správné odpovědi zveřejníme kolem 18. hodiny na webu a Facebooku Noci divadel.

Z které divadelní hry pochází česká národní hymna

a.           Prodaná nevěsta
b.           Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
c.           Strakonický dudák aneb Hody divých žen

Kterou operu nesložil Bedřich Smetana?

a.           Prodaná nevěsta
b.           Rusalka
c.           Libuše

Jak se říkalo historicky prvnímu divadlu, ve kterém se hrálo česky?

a.           Bouda
b.           Kůlna
c.           Kotce

Mezi kolika princeznami si musel vybrat kuchař Jiřík v pohádce Zlatovláska?

a.           mezi třemi
b.           mezi dvanácti
c.           mezi žádnými, stačilo splnit úkoly

Kolik prstových  loutek si můžeš natáhnout na jednu ruku?

a.           jednu
b.           pět
c.           žádnou, takové loutky neexistují

Jak se jmenuje nejslavnější česká loutka psa?

a.           Baryk
b.           Žeryk
c.           Pes baskervillský

O jaký strom se vede spor ve hře Aloise Jiráska Lucerna?

a.           o topol
b.           o dub
c.           o lípu

Ve hře Williama Shakespeara byla partnerkou Romea

a.           Marie
b.           Valerie
c.           Julie

Kdo je a co dělá v divadle nápověda?

a.           zaměstnankyně divadla, která Ti poradí, kam si máš sednout
b.           někdo, kdo hlídá, aby v divadle bylo během představení ticho
c.           ukrytý člověk, který pomáhá hercům sledovat text

Co dělá v divadle uvaděč?

a.           prodává občerstvení a upomínkové předměty
b.           vaří hercům kávu a hlídá jim osobní věci
c.           pomůže Ti najít správné sedadlo

Noc divadel online: Telemost propojí na 8 hodin divadla po celé republice

Součástí letošního ročníku Noci divadel bude 8 hodinový telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den). Komponované pásmo složené z živých vstupů i předtočených záznamů propojí 28 divadel z 9 měst.

Osmý ročník Noci divadel se uskuteční v sobotu 21. 11. 2020 ve výrazně odlišné podobě než v předchozích letech. Divadla se se svými diváky propojí pouze prostřednictvím online platforem. Podtitul akce Divadlo a udr-život-elnost se vzhledem k celosvětové pandemii SARS-CoV-2 stal ještě naléhavějším než organizátoři očekávali. Do Noci divadel je zapojeno celkem 64 divadel ze 17 měst a obcí České republiky. Součástí letošního ročníku bude 8 hodinový telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den) organizovaný koordinátorem akce Institutem umění – Divadelním ústavem. Komponované pásmo složené z živých vstupů i předtočených záznamů propojí 28 divadel z 9 měst. Kompletní program divadel je k dispozici na http://2020.nocdivadel.cz/program/.

Téma letošního ročníku udr-život-elnost bylo již před vypuknutím pandemie zvoleno v návaznosti na sílící zájem o ekologii a tlak na udržitelnost života na Zemi. K ekologickým tématům v oblasti umělecké tvorby i divadelního provozu se nyní nečekaně přidružila i témata existenční. Na programu divadel, která musejí být v současné době pro veřejnost uzavřena, budou nejen virtuální prohlídky či živé přenosy, ale například také interaktivní edukativní hry pro děti i dospělé.

Součástí letošního ročníku bude virtuální telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den). Vysílat se bude ze studia přímo v sídle Institutu umění – Divadelního ústavu, který Noc divadel koordinuje již od roku 2013. Během 8 hodinového komponovaného programu složeného z živých vstupů i předtočených záznamů se virtuálně propojí celkem 28 divadel z 9 měst. Moderování pásma si vzala na starost trojice Ondřej Cihlář, Kateřina Císařová a Sára Affašová. Živý virtuální telemost bude probíhat od 13 do 21 hodin. „Během odpoledne a večera se mohou diváci těšit na rozhovory s umělci, virtuální návštěvy výstav, interaktivní prohlídky divadelního zákulisí, hry, soutěžní kvíz, ochutnávky z inscenací i návštěvy divadelních zkoušek, debaty i dramaturgické úvody, podcast pro dospělé i pohádku a dílnu pro děti. Ve vysílání budou také uvedeny programové tipy dalších divadel zapojených do letošní Noci divadel, takže si diváci budou mít opravdu z čeho vybírat,” říká Martina Pecková Černá z IDU.

Zajímavý program si připravila i další divadla – například Naivní divadlo Liberec má na programu speciální noční virtuální procházku zákulisím divadla. Jihočeské divadlo zpřístupní dokument z letního hostování na zámcích i ve městech v jižních Čechách. Divadlo Kladno odvysílá záznam inscenace Stín kapradiny na motivy baladické novely Josefa Čapka. Divadlo Orfeus uvede záznam situační komedie Lháři z pera skotského dramatika A. Neilsona.

Do virtuálního telemostu se zapojí Divadlo Říše loutek, Divadlo Drak, Loutky bez hranic, Divadlo Bez zábradlí, Chemické divadlo, RockOpera Praha, PONEC – divadlo pro tanec, Divadlo D21, Divadlo Orfeus, Studio ALTA, Moravské divadlo Olomouc, KD Mlejn, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadlo Alfa, Divadlo v Dlouhé, Národní divadlo Praha, Komorní scéna Aréna, Švandovo divadlo na Smíchově, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Kámen, Kulturní zařízení Valašské Meziříčí, Městské divadlo Zlín, Divadlo Tramtárie, Divadlo DISK, Divadlo MeetFactory, Divadlo Lampion a Institut umění – Divadelní ústav.

O Noci divadel

Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který v roce 2008 odstartovala chorvatská Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. V loňskem roce se Noci divadel v ČR zúčastnilo na 40 tisíc návštěvníků a zapojilo 109 kulturních institucí ze 30 měst. V Praze program připravilo celkem 52 divadel a souborů. Noc divadel v ČR je tak největším projektem v rámci European Theatre Night. V letošním roce proběhne Noc divadel v 6 evropských zemích, kromě České republiky také na Slovensku, v Rakousku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku a Bulharsku.

Online telemost Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den): 21.11. od 13 do 21h: https://youtu.be/tyDqNgF5BMA

Webové stránky: www.nocdivadel.cz

Facebook: www.fb.com/nocdivadel

Staňte se tváří letošního ročníku Noci divadel!

Zapojte se do naší výzvy a pošlete nám krátké video o tom, proč vám chybí návštěvy divadla. Staňte se tak jednou z tváří letošní Noci divadel!

9. 11. 2020

Máte rádi divadlo? Rádi byste opět viděli naživo své oblíbené herce? Chybí vám atmosféra závěrečného potlesku? V době mimořádných vládních opatření se divadla musela přesunout na virtuální jeviště a pro mnohá z nich bude mít uzavření kulturních institucí existenční důsledky. Myslíte si, že by divadla neměla zmizet? 
Zapojte se do naší výzvy a pošlete nám krátké video o tom, proč vám chybí návštěvy divadla. Zažili jste během Noci divadel něco neopakovatelného? Viděli jste zákulisí svého oblíbeného divadla? Setkali jste se osobně se slavným hercem? Vaše dítě vyrobilo na workshopu dílo, které máte ještě pořád na poličce?

Natočte o svém zážitku video a staňte se tak jednou z tváří letošní Noci divadel, která proběhne převážně v online podobě.

Všechna videa zveřejníme na faceboovém profilu Noci divadel. Odměnou za vaše video bude jedna z publikací z nakladatelství Institutu umění – Divadelního ústavu či dárky od divadel zapojených do letošního ročníku. 

Doporučené technické parametry:
video můžete natočit na mobilní telefon na šířku (doporučujeme min 1280 x 720px)
doporučená maximální délka: 2 minuty
maximální velikost: 1.75GB 

Video nahrajte na úložiště wetransfer.com a zašlete nám do 21. listopadu do 23:59 link společně s Vaším jménem, adresou a kontaktním telefonem a e-mailem na adresu noc@idu.cz