Pro otevření kompletního programu Noci divadel 2020 použijte tlačítko seznam měst. Po kliknutí na název města se vám rozbalí seznam divadel, která se v daném městě účastí. Program konkrétního divadla se rozbalí pomocí šipky po pravé straně. Po kliknutí na název jednotlivé události v programu divadla, se vám rozbalí její anotace.