Vědomostní kvíz pro děti

Správné odpovědi zveřejníme kolem 18. hodiny na webu a Facebooku Noci divadel.

20. 11. 2020

Z které divadelní hry pochází česká národní hymna

a.           Prodaná nevěsta
b.           Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
c.           Strakonický dudák aneb Hody divých žen

Kterou operu nesložil Bedřich Smetana?

a.           Prodaná nevěsta
b.           Rusalka
c.           Libuše

Jak se říkalo historicky prvnímu divadlu, ve kterém se hrálo česky?

a.           Bouda
b.           Kůlna
c.           Kotce

Mezi kolika princeznami si musel vybrat kuchař Jiřík v pohádce Zlatovláska?

a.           mezi třemi
b.           mezi dvanácti
c.           mezi žádnými, stačilo splnit úkoly

Kolik prstových  loutek si můžeš natáhnout na jednu ruku?

a.           jednu
b.           pět
c.           žádnou, takové loutky neexistují

Jak se jmenuje nejslavnější česká loutka psa?

a.           Baryk
b.           Žeryk
c.           Pes baskervillský

O jaký strom se vede spor ve hře Aloise Jiráska Lucerna?

a.           o topol
b.           o dub
c.           o lípu

Ve hře Williama Shakespeara byla partnerkou Romea

a.           Marie
b.           Valerie
c.           Julie

Kdo je a co dělá v divadle nápověda?

a.           zaměstnankyně divadla, která Ti poradí, kam si máš sednout
b.           někdo, kdo hlídá, aby v divadle bylo během představení ticho
c.           ukrytý člověk, který pomáhá hercům sledovat text

Co dělá v divadle uvaděč?

a.           prodává občerstvení a upomínkové předměty
b.           vaří hercům kávu a hlídá jim osobní věci
c.           pomůže Ti najít správné sedadlo